การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ได้มอบหมายให้ครูพจนีย์ วิชาเจริญ ครูชินโชติ ธรรมสอน ครูรุ่งทิวา เปลี่ยนวอน และนางสาวสุภาวดี นางเมาะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ