โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย : โรงเรียนดีใกล้บ้าน : โรงเรียนในฝันของชาวอำเภอแม่ออน

70-598182-536277-952085-747588-6416xxv75-908972-403581-324764-6253

โหลดข้อสอบ O-net พร้อมเฉลย

TEAM MODEL

แบบสอบถามออนไลน์

 
ข่าวประชาสัมพันธ์  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557   ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2556 นายพิพัฒน์  สายสอน     ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   ได้นำคณะครู  ประกอบด้วย นายชาญชัย ไพยารมณ์        น.ส.ทัศนวรรณ ปัญญาแดง   และน.ส.ณัฐริยา นางเมาะ  พร้อมด้วยนักเรียน จำนวน 2 คน คือ น.ส.กาญจนา  เกตุแก้ว และน.ส.ธิวาภรณ์  นางเมาะ  นำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน    หนึ่งนวัตกรรม   ระดับประเทศ  (รอบตัดสิน) ประจำปี   2556   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร   จัดโดย คุรุสภา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับประเทศรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู-บุคลากร ในโรงเรียน สังกัด สพม.9 และสพม.10 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556    รายละเอียด  คลิก
 
ข่าวการศึกษา

 

อ่านต่อ..คลิก

 

74-501380-4833ocsc62-201690-404569-454779-5430