เว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน      นางสาวทัศนวรรณ  ปัญญาแดง

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

ผลงานเผยแพร่(เชิญคลิกดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)

ผลงานที่ 1 ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิสำหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดสมาธิ  คลิก

 

สำหรับนักเรียน..โตขึ้นอยากเป็นอะไร  คลิก